Donaties Evangelie gemeente de Aar (ANBI)

Overweegt u een gift?
U kunt onderstaande QR code scannen en uw gift doen.
Giften zijn anoniem.
Bij omschrijving gaarne “de Aar” vermelden

Hartelijk dank voor uw gift!

Evangelie gemeente de Aar.

 

Of via bank overschrijving:
NL88 INGB 0007 9914 30
t.n.v. Penningmeester de Aar te ‘s-Gravenzande.
RSIN fiscaal (identificatienummer) 8070 870 26 groepsbeschikking VPE (Verenigde Evangelie en Pinkstergemeenten)