Blog september 2023

Hoe werkt onze Vader? Toeval of een vooruitgedacht plan?

Ik werd bij het schrijven van dit stukje voor onze website bepaald bij een zogenaamde ‘toevallige’ ontmoeting. Deze vond plaats in een wachtkamer van een ziekenhuis. Daar kwam ik naast een onbekende man te zitten. Hij had een aardige lach en stelde zich voor als Johannes.
Waarop ik mij voorstelde als Matheus. Twee apostelen in een wachtkamer voor een dokter zei
één van ons. Zo kwamen we erachter dat we beiden geloofden. Toeval?? Welnee!

Ik zal u vertellen dat ik me echt niet lekker voelde. Lichamelijk wel, maar ik was zenuwachtig.
Nu kent mijn Vader mij door en door en wist wat ik nodig had. Hij liet door deze onbekende
buurman Zijn aanwezigheid aan mij zien. Door ons gesprekje over het leven van de apostelen
werden we beiden afgeleid van onze problemen. En onze spanning verdween.

Het wachten viel weg en de wachtruimte werd voor ons vervuld met Gods aanwezigheid.
Zijn naam is immers Ik Ben! En Hij is er!

Met het schrijven van dit stukje hoop ik dat u toeval vaker mag gaan zien als wat de Here ons
doet toevallen ik wens u Gods onmisbare rijke zegen toe.
Matheus Bergman