Activiteiten

Samenkomsten op zondag en op christelijke feestdagen

Datum

Prediking

Leiding

Zang

Bijzonderheden

1 oktober

Eric Moor

Eric Moor

Arina Lips

8 oktober

Johan den Hartog

Tonny Bergman

Johan den Hartog

15 oktober

Eric Moor 

Tonny Bergman

Sophie Klijnsma


22 oktober

Aat Hoorn

Tonny Bergman

Bellancienne Irakoze


29 oktober

Jolanda Zeeman

Tonny Bergman

Sonja Wilhart

Gebedsdagen

In de tabel hieronder staan de dagdelen vermeld waarop er gebeden wordt deze maand:

Datum

Ochtend 10:00 – 12:30

Middag 14:00-16:00

Avond 19:00-21:00

Bijzonderheden

2 oktober


gebed

gebed


9 oktober


gebed

gebed

16 oktober


gebed

gebed


23 oktober


gebed

gebed


30 oktober

geen gebed

geen gebed


Een gebedsdag kent volgende indeling:

Tussen 10:00 uur tot 12:30 uur bidden we als gemeente.
Tussen 14:00 uur en 16:00 uur is iedere christen welkom om mee te bidden voor onze kerken en onze omgeving.
Tussen 19:00 uur en 21:00 uur is er een open gebedsavond waarbij we in de naam van Jezus bidden voor het Westland, Nederland, Israël en de andere landen.

Je kunt binnenkomen wanneer je wilt tijdens de uren van het programma. Wil je (een keer) meedoen?
Aanbellen of kloppen bij de ingang aan de zijkant op de parkeerplaats van de Aar.

Om per mail op de hoogte te blijven over de planning van de gebedsdagen, stuur een mail naar info@vegdeaar.nl

Gespreksavonden 
Voor mannen wordt op woensdagavond om de week een kringgesprek gehouden over een bijbels onderwerp.
Voor vrouwen bevindt zich dit in de opstartfase.
Belangstelling?
 info@vegdeaar.nl