Elke zondagmorgen om 10:30 uur houden we samenkomst.


Onze diensten zijn live te volgen op kerkdienstgemist.nl
Ook kunnen ze achteraf bekeken worden.

Evangelie gemeente de Aar

Als geloofsgemeenschap hebben we een verlangen om te proeven hoe en wie God is. Iedereen mag bij ons mee proeven wat het betekent om met Hem om te gaan. Het werkt aanstekelijk!

God is vol passie voor jou. In Zijn ogen ben je uniek en kostbaar. Je bent welkom bij Hem. Hij heeft visie voor jou wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. Bij Hem vind je vergeving.

Jezus Christus heeft namelijk door Zijn dood en opstanding de mogelijkheid aan ons gegeven om God onze Schepper te leren kennen. Bij Hem kan je vervulling vinden die gelukkig maakt. De Bijbel wijst de weg hoe we uit Zijn levensbron kunnen leven.

Het verandert ons in mensen die Zijn daadkrachtige liefde aan anderen kunnen geven. Iedereen is daar uniek in omdat God ons zo gemaakt heeft. We ervaren dat onze kwaliteiten tot zijn recht komen als we ons geloof onderling delen en samen beleven. De Bijbel laat zien dat 'familie zijn' inderdaad Gods doel is voor ieder.

Daarom willen we samen 'al doende' ontdekken wat Zijn doelen voor ons zijn. We helpen elkaar om ze in de praktijk te brengen en we stimuleren elkaar om uit Zijn levensbron te blijven drinken.

Iedereen mag met ons mee. Wij houden ervan om anderen erbij te betrekken. Ook willen we betrokken zijn bij andere christen gemeenschappen.

Onze samenkomsten

Een goede manier om ons te leren kennen is door onze samenkomst
op zondag 10:30 u een aantal keer te bezoeken.

Naast de wekelijkse samenkomst hebben wij diverse activiteiten:
bijbelstudies, gebedsdagen en cursussen.
Ook werken wij actief samen met gemeentes uit onze omgeving om
diverse activiteiten te organiseren.

Wat geloven wij?

Dat God, de Eeuwige, de Schepper van het universum gekend kan worden door de schepping, de Bijbel en door Zijn Zoon Jezus Christus.

 

Dat Jezus Christus geboren is uit de maagd Maria en gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Dat Hij is opgestaan uit de dood, waarmee God ons met zichzelf verzoend heeft. Hij zit nu aan Gods rechterhand en Hij zal over alle mensen oordelen .

Dat  degene die dat  gelooft vergeving  ontvangt en eeuwig zal leven. 

 

Dat de Heilige Geest overtuigt van zonde tot bekering en de wedergeboorte bewerkt.
Dat we door Hem ook kracht ontvangen om van Hem te getuigen, zonde kunnen nalaten en een heilig en overwinnend leven kunnen leiden door vrucht te dragen. 

 

Dat het Woord van God, zoals dat in Bijbel overgedragen het enige richtsnoer voor ons geloof en leven is en dat het Woord joodse wortels heeft.

Dat de gemeente de opdracht heeft om Gods  Koninkrijk te verkondigen en dat God de gemeente toerust door gelovigen te dopen in de Heilige Geest.

Dat de doop door onderdompeling een getuigenis is van gestorven zijn in en van nieuw leven in Jezus.

 

Dat we vanuit alle volken door geloof in Jezus delen in de zegen van het Nieuwe Verbond met het Joods volk als een vervulling van eerdere verbonden in de Wet en de Profeten (Oude Testament)
Dat Jezus terugkeert naar de aarde om in heerlijkheid te regeren vanuit Jeruzalem en dat er een nieuwe hemel en aarde komt voor degenen die Hem toebehoren.

Activiteiten

Zie voor maandelijkse informatie op pagina ACTIVITEITEN

Ray of Hope

voelt zich geroepen om het onrecht van mensenhandel en seksuele uitbuiting onder Russisch sprekenden te bestrijden door gebed en daadkracht door Fenny Joy als zendelinge bij Jeugd met een Opdracht
Email: rayofhope18@pm.me
Web: https://ej.uz/rayofhopenl
Opgeven voor gebeds- of nieuws brief: Klik hier
Donaties ANBI: NL60 INGB 0005 3582 87
t.n.v. Stichting Forerunner te Dordrecht
o.v.v. FR 147 - Ray of Hope (let op!: alléén deze vermelding)
Online geven op deze rekening: Klik hier
RSIN fiscaal (identificatienummer) 8505 85 37

Christelijke boek- en muziekwinkel Shalom

Zie voor verdere informatie WEBSITE SHALOM

Donaties Evangelie gemeente de Aar (ANBI)

NL88 INGB 0007 9914 30
t.n.v. Penningmeester de Aar te 's-Gravenzande.
RSIN fiscaal (identificatienummer) 8109 08 463 groepsbeschikking VPE (Verenigde Evangelie en Pinkstergemeenten)
Direct uw gift overmaken middels QR code/Link? Klik hier

VPE

De 'Aar' is lid van de Verenigde Pinkster-en Evangeliegemeenten. De organisatie is ontstaan uit een fusie van de Broederschap van Pinkstergemeenten en de Volle Evangelie Gemeenten Nederland. Bij de VPE zijn meer dan 130 gemeenten aangesloten. Klik hier voor de website van de VPE.

Raad van kerken 's-Gravenzande

De 'Aar' is ook lid van de Raad van kerken 's-Gravenzande. Dit is een interkerkelijk samenwerkingsverband dat jaarlijks diverse activiteiten organiseert. De deelnemende kerken hebben geloof in de opgestane Heer gemeenschappelijk, maar verschillen in de uitwerking van dit geloof.

Dienst live online meekijken

U kunt de dienst live of achteraf bekijken!
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2183-Evangelie-gemeente-de-Aar
Of klik op de knop hieronder.

wij heten u van harte welkom!

Tot ziens in de De Aar, Evangelie Gemeente in het Westland!

Johannes 4:14
"maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven  geeft."

(citaat van Jezus)